Hem

Kommande erbjudande

Det vi flaggat för tidigare om försök till nytt gruppabbonemang har i stället mynnat ut i att vi ska upphandla ett nytt avtal som operatör för vårt nät. Mycket tyder på att detta även kommer att innehålla ett gruppavtal. Vi har ett avtal med IpOnly nu som hörde ihop med byggandet. Det kommer att ske en helt ny upphandling om detta. 

Inför denna förändring så är det en sak som ni som medlemmar bör ha koll på. Förändringen kommer att ske 2024-01-31. Då är det viktigt att ni inte har några avtal med bindningstid längre än detta datum.
I tidsplanligger att vi ska påbörja upphandling till hösten

Ansvariga Åke Fridén och Ann Svensson

NYHETER


Årsmöte

Onsdagen 8/3 2023 hölls föreningens årsmöte på Föreningsgården i Reftele. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och alla val resulterade i omval.
Året som gått blev ett år att minnas. I december månad godkändes byggprojektets slutredovisning. Detta innebar att alla bidrag vi har sökt betalades ut och fiberanläggningen nu tillhör föreningen. Eller rättare sagt, oss medlemmar.

Vi har heller inte behövt utnyttja det banklån som fanns med i den ursprungliga planen. Vi har en stark ekonomi.

Vill någon ta del av föreningens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning så tar vi emot en begäran om detsamma. Använd Epost eller brev. Uppgifter finns på kontaktsidan.

Reftele Anderstorp Fiberförening


Ett fibernät som ägs av medlemmarna.

Där det är fritt för medlemmarna att välja vilken bredbandsleverantör man önskar.


Allt eventuellt överskott återgår till

medlemmarna i någon form.


Skada på nätet      2022-02-02

På vägen mellan Reftele och Anderstorp har en bil kört ner ett skåp. Detta innebär att 53 anslutna i område 5000, 6000 och 7000 blev drabbade. 
En permanent reparation kommer att genomföras framöver. Då kommer ett nytt avbrott att ske. Ni kommer att bli informerade i god tid innan.

Nu är reparationen utmed vägen mellan Reftele och Anderstorp (Stenstorp) färdig.

Här på hemsidan hade det utlovats att ni skulle bli förberedda på vilken dag det skulle ske. Tyvärr har vi inte arbetat upp rutin för detta och det föll mellan stolarna. Styrelsen vill be om ursäkt för denna miss och lovar att vi ska ha en utarbetad rutin för hur detta ska ske framöver.

Reftele Anderstorp Fiber Förening Ekonomisk Förening

c/o Nils-Gunnar Pettersson

Väcklinge Stackgärdet

333 76 REFTELE

Org nummer 769629-7436

Bankgiro: 754-9157

IBAN:  SE62 8000 0834 6900 3084 8519

BIC:  SWEDSESS