Hem

 

Reftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk Förening verkar för utbyggnad av fiber till fastigheter på landsbygden inom område enligt karta.

 

Vårt mål är att så många som möjligt i området skall få möjlighet att koppla upp sig med en snabb anslutning och därmed framtidssäkra möjligheten till attraktivt boende på landsbygden!

 

 

181022

I fredags och lördags fick 90st hus fiber fram till väggen. Ca 27.000meter är iblåst i det område där schaktningen påbörjades i början på 2018. Blåsning av fiber fortsätter i veckan. Det sista som kopplas in är boxarna i Era hus. För att det skall kunna ske måste Ni ha anmält Era kontaktuppgifter här!

 

 

181015

Vårt södra område är i det närmaste klart gällande schaktning. Blåsning av fiber påbörjas under V42. Blåsningen kommer bestå av att blåsa fiber till södra nodhuset från försörjningsnoden. Blåsa från nodhuset till respektive fiberskåp och sedan vidare till Era fastigheter. När detta är klart skall fibern svetsas/kopplas ihop i både skåp, nodhus och till resp. fastighet. Nodhuset skall inredas med elektronisk utrustning och testköras. Efterhand kommer fastigheterna anslutas och belysas. Tidpunkt för detta sker löpande. Schaktning fortsätter mot Reftele och norrut! För Dig som är intresserad av det som skrivits om IP-Only i media så finns information att läsa här

 

180904

 

Arbetet med fibern är igång igen efter semestern! Södra nodhuset i Skalleved är placerat och väntar på elinkoppling. Elinkoppling är även beställd av EON till norra nodhuset i Dye. Arbetet söder om 153’an följer inte schemat fullt ut utan är drabbat av förseningar. Förseningar beror främst på att man stött på berg och därmed varit tvungen att knacka berg istället för att gräva schakt eller plöja. Möjligen kan man ta igen förlorad tid på andra ställen för att kompensera.

 

Södra området kommer bli först med fiberanslutning. Fiberblåsning kommer starta inom kort där slangar är sammankopplade!. Första byggmötet efter semestern hölls 28/8 där ny sluttid för projektet beräknas till kvartal 1 - 2019. Tidigare plan har varit kvartal 4 - 2018 för komplett färdigt och besiktigat nät!

 

 

Vi är tacksamma till Er alla som förenklar och underlättar grävningen! Det är ju i alla medlemmars gemensamma intresse att bidra på detta sätt då vi alla är ”delägare” i fiberföreningen!

 

 

180525

Igår fick vi Trafikverkets tillstånd att gräva utmed deras vägar. Nu har entreprenören möjlighet att söka TA-plan som kan dröja någon vecka innan schakt kan börja.

 

Många har fortfarande inte anmält sina kontaktuppgifter som behövs för att sätta upp anslutningsbox på huset. Gör det omedelbart här: https://goo.gl/forms/Xem6FMgfc86BQW6d2

 

Flera fastigheter har ännu inte grävt ned tomtslang eller anmält att de vill ha tomtgrävning, trots att det skulle vara klart 15/1-2018. Beställning skall alltid göras här: "Gräv inte själv"

Har du inte anmält grävning på denna länk och entreprenören måste komma tillbaka för din grävning, så drabbas vi av tilläggsarbete på 2.500kr som oavkortat måste betalas av medlemmen!

 

Telia/Skanova har skyldighet att märka ut sina teleledningar när vår entreprenör skall gräva. Telia/Skanova gör inte detta på utsatt tid! Det innebär att det blir ökad risk för avbrott. Händer det att du får avbrott så skall du anmäla det till din teleoperatör! Entreprenören är tacksam om du även meddelar dem om avbrott skett!

 

Entreprenören efterfrågar flera platser att tömma sten på. Meddela din områdesansvarige eller entreprenören om lämplig plats för stentipp. Notera att den sten som tippas är uppgrävd och osorterad.

 

 

 

180413

Vid gårdagens årsmöte kom fråga upp om bekräftelse när man gjort anmälan om grävning. När du fyllt i formuläret så får du kvittens, enl.bild till höger under kartan, på att informationen är mottagen!

 

 

 

 

180328 Kallelse till årlig Föreningsstämma

 

Medlem och icke medlem välkomnas på föreningsstämma i Reftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk Förening (rösträtt på stämman tillkommer dock endast medlem).

 

När:Torsdagen 12 april 2018

Tid: kl. 18:00

Var: Föreningsgården, Reftele

 

Utöver nedanstående dagordning kommer generell information att ges med efterföljande frågestund!

Dagordning vid stämman

1.Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2.Godkännande av röstlängd.

3.Val av två justeringsmän.

4.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.Fastställande av dagordning.

6.Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

7.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

8.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

9.Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.

10.Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11.Val av styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter.

12.Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13.Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.

14.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enlig lag eller föreningens stadgar.

 

 

Välkommen!

 

Styrelsen för Reftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk förening

 

 

180122

Grävning fortskrider i bra takt i Vimmelstorp. Snö påverkar maskinerna negativt men mildväder är på gång. Tjälen är djupare i vägar så därför kan vissa vägövergångar lämnas för senare grävning. Under nästa vecka kommer ett par maskiner till, om allt flyter på enl. plan. För att förbereda fiberinkoppling behöver vi samtliga medlemmars kontaktuppgifter. E-post och telefonnummer till Er medlemmar är viktigt för att få bra flyt i projektet. Klicka på länken nedan, läs informationen och fyll i dina uppgifter:

https://goo.gl/forms/Xem6FMgfc86BQW6d2

 

 

180111

Grävning pågår. Arbetet pågår långa dagar, Må-Tor, fredagar är inarbetad. Bild från Vimmelstorp igår, uppe till höger på sidan!

 

171215

Sidan Teknik uppdaterad! Läs om vad som kommer sitta på husväggens utsida och insida. Boxarna kan komma att monteras innan all kanalisation är färdiggrävd.

 

171118

Efter uppstartsmötet med IP-Only den 9/11 så är det nu klart att grävstart beräknas till mitten Januari 2018. Det betyder att du som skall gräva i din egen tomt själv måste göra det innan mitten Januari 2018! Vill du att IP-Only skall gräva ned så bokar du det själv. Se mer info om grävning på egen tomt genom att klicka här.

 

 

 

 

Varje område har en egen "ambassadör" som jobbar ideellt för Din skull. Din "ambassadör" finner Du nedan (kontaktuppgifter här):

1000 - Knut Venholen, Ulf Bergquist, Jan Klang

1100 - Jonas Lund, Lennart Bäckman, Lennart Larsson, Anders Sandberg

2000 - Göran Johansson, Nils-Gunnar Pettersson, Eva Holm, Rasmus Rask, Kenneth Nilsson

3000 - Peter Johansson, Göran Nilsson, Mattias Liljedahl, Urban Engström, Karl Haraldsson

4000 - Fredrik Björkman, Tommy Johansson

5000 - Ann Svensson, Irene Davidsson, Berny Rydh

6000 - Magnus Ahlsteiner, Anders Larsson

7000 - Åke Fridén, Carina Johansson, Benny Josefsson

Karta av området.

Kan komma att förändras.

Av säkerhetsskäl så kan grävsträcka och anslutningar inte längre visas. Kontakta din ambassadör för info.

 

Reftele Anderstorp Fiber Förening Ekonomisk Förening

c/o Magnus Ahlsteiner

Flahult Ekebacken

333 76 Reftele

Org nummer 769629-7436

Bankgiro: 754-9157

IBAN: SE62 8000 0834 6900 3084 8519

BIC: SWEDSESS